Trôi

Có những thứ không phải để nhớ
Nhưng phải nhớ
Có những thứ chẳng phải để quên
Nhưng nên quên
Vẫn còn một thứ
Phải nhớ nhưng nên quên
Thứ đó giúp ta trôi
Lênh đênh hay lững lờ
Thì đâu nghĩ tới bờ
Mặt ngẩng thân chìm
Ta vẫn cứ trôi

Monday, March 5, 2012
retrogasm:

Hitchcock giving the sign of horns… could it be that Mr Hitchcock was in cahoots with… gee I don’t know… maybe… SATAN…

retrogasm:

Hitchcock giving the sign of horns… could it be that Mr Hitchcock was in cahoots with… gee I don’t know… maybe… SATAN…

Ra giêng

Ta nói rằng ra giêng ta về

Quay lại nửa chừng xuân

Bước tiếp con đường hồng

Tay cầm cành đào phai

Ta mong ra giêng ta cười

Đầu không ngoảnh lại

Sao tóc vương trên mắt

Con mắt đâu của riêng ai

Friday, March 5, 2010 — 1 note